Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Решение № 22/19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище "Илинденци", участък "Централен-1", "Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански

Решение № 22/19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от ЗПБ–скалнооблицовъчни материали – мрамори,...

още

Решение № 7/08.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – вулкански туфи, от находище "Роза", община Джебел, област Кърджали, на "Андезит" ООД, гр, Бургас

Решение № 7/08.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – вулк...

още

Решение № 611 от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства–скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище "Караджейка", област Хасково, на "Булгнайс" –ООД, Ивайловград

Решение № 611 от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства–скалноо...

още