Акценти

 • Министър Петкова: Реформите в енергетиката са плод на сътрудничеството ни с неправителствения сектор

  Министър Петкова: Реформите в енергетиката са плод на сътрудничеството ни с неправителствения сектор

  "Европейската комисия подкрепя усилията на България за изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави и реализацията на концепцията за газов хъб на територията на страната", заяви вицепрезидентът на ЕК Марош Шефчович пред участниците в конференцията "Ролята на неправителствените организации за подобряване на енергийната политика и нормативната база в областта на енергетиката – предизвикателствата пред Югоизточна Европа". Той приветства усилията на страната да се превърне от транзитен в център за търговия с природен газ.

  прочети повече
 • Петкова: Приоритет на правителството е да намери най-доброто решение за АЕЦ "Белене"

  Петкова: Приоритет на правителството е да намери най-доброто решение за АЕЦ "Белене"

  Доставеното оборудване за централата се съхранява на площадката съгласно всички изисквания на производителя, установи проверка на енергийния министър на място. По нейните думи, сериозната задача, която стои за разрешаване, е финансирането на проекта, така че да бъде гарантирана неговата реализация на пазарен принцип без държавни гаранции.

  прочети повече
 • Петкова: Като председател на Съвета на ЕС България ще подпомага развитието на Южния газов коридор

  Петкова: Като председател на Съвета на ЕС България ще подпомага развитието на Южния газов коридор

  "Признаваме постигнатия напредък по строителството на газовия интерконектор Гърция-България, чийто прогрес днес е видим благодарение на усилията и правителствената подкрепа на нашите партньори от двете страни. Това е проектът в най-напредналата фаза на развитие, който е неразделна част от Южния газов коридор, осигуряващ диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на газ в Югоизточна Европа", заяви зам.-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на Енергийния съюз Марош Шефчович.

  прочети повече
 • Министрите Петкова и Щайниц обсъдиха възможностите за доставка на природен газ от Израел за България

  Министрите Петкова и Щайниц обсъдиха възможностите за доставка на природен газ от Израел за България

  "Сигурността на енергийните доставки и диверсификацията на източниците и маршрутите на природния газ са сред основните приоритети в енергийната политика на настоящето правителство. Разглеждаме източното Средиземноморие и Израел като потенциален източник на природен газ", каза Петкова по време на разговорите.

  прочети повече
 • Министър Петкова: Реформите в енергийния отрасъл са факт

  Министър Петкова: Реформите в енергийния отрасъл са факт

  "Резултатите от дейността на държавните енергийни дружества категорично доказват наличието на реформи в енергийния отрасъл. Проведохме редица реформи в сектора както в рамките на настоящето, така и по време на предходното правителство. По първоначални данни през тази година компаниите от холдинга ще приключат с положителни резултати. Макар и минимална, печалба ще реализира и Националната електрическа компания." Така министърът на енергетиката Теменужка Петкова отговори на твърденията на представителите на бизнес организациите, че липсват реформи в енергийния отрасъл.

  прочети повече
 • Министър Петкова: Ще защитим интересите на въгледобивните и топлоелектрическите предприятия

  Министър Петкова: Ще защитим интересите на въгледобивните и топлоелектрическите предприятия

  Министерският съвет прие решение страната ни да подкрепи Полша при обжалване решението на ЕК относно емисионните нива от топлоелектрическите централи. За това информира министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на провело се заседание на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по въгледобив, енергоресурси и минно строителство.

  прочети повече

Предстоящи събития

всички

Новини

Промяна в правилата за управление на електроенергийната система ще позволи на бизнеса да участва в осигуряването на студен резерв

ЕСО внесе предложение в Министерството на енергетиката за минимално увеличение на средночасовата разполагаема електрическа мощност за студен резерв за регулаторния период 2018/2019 година в размер на 650 MW. Целта е постигане на задължителните показатели за надеждност на електроснабдяването и сигурност на електроенергийната система. В рамките на това количество е предвидено и участие на индустриалните потребители в резерва

още

Актуални теми

Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 набира доброволци

Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 обявява набирането на доброволци, които да участват в организирането и провеждането на събитията по време на първото Българско председателство. По време на председателството ще се проведат над 200 срещи. Крайният срок за кандидатстване е 10-ти октомври 2017 г.

още

За обществено обсъждане

Промени в наредбата за енергийни спестявания дават възможност за по-ефективното им отчитане

Така търговците на енергия ще могат да получат повече от едно удостоверение за енергийни спестявания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). По този начин се осигурява по-прецизно отчитане на резултатите от изпълнените от страна на търговците на енергия мерки за енергийна ефективност.

още

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg