Възобновяеми енергийни източници

Четвърти национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

Четвъртият национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници е изготвен и представен в Европейската комисия в изпълнение на разпоредбата на чл. 13, а...

още

Пети национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

Петият национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници е изготвен и представен в Европейската комисия в изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 1...

още

Трети национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

Третият национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници е изготвен и представен в Европейската комисия в изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. ...

още

Втори национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

Вторият национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници е изготвен и представен в Европейската комисия в изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. ...

още

Първи национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 22 на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и чл. 13 от Закона за енергията от възобновяеми източници....

още

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници по Модела за националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници съгласно посоченото в Директива 2009...

още