Строителни материали

Филтрирай по:

Решение № 178 от 10.03.2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предосатавяне на концесия за на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Исенов връх", община Стара Загора с правоприемника

Решение № 178 от 10.03.2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предосатавяне на концесия за на подземни богатства - строителни ма...

още

Решение № 177 от 10.03.2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предосатавяне на концесия за на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Винарово", община Чирпан, област Стара Загора с правоприемника

Решение № 177 от 10.03.2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предосатавяне на концесия за на подземни богатства - строителни ма...

още

Решение № 84/31.01.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, от находище "Смолско", Софийска област, и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията

Решение № 84/31.01.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, от находище "Смо...

още

Решение № 58 от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мраморизирани варовици, от находище "Конаговски чал", община Пазарджик

Решение № 58 от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мраморизирани варовици, от находище ...

още

Решение № 50 от 23.1.2023 г. за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Вела", участък "Север" и участък "Юг", община Бълчедръм

Решение № 50 от 23.1.2023 г. за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Вела", у...

още

Решение № 48 от 20.1.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Братя Кунчеви", община Стара Загора

Решение № 48 от 20.1.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни мат...

още

Решение № 47 от 20.1.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни материали - доломити, от находище "Коневец", община Тунджа

Решение № 47 от 20.1.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни мат...

още

Решение № 82/30.01.2023 за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Градец", участъци Южен и Градище, Софийска област

Решение № 82/30.01.2023 за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатств...

още

Решение № 1005/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици от находище „Ясака“, разположено в землището на с. Орляне, община Угърчин, област Ловеч

Решение № 1005/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – ва...

още

Решение № 1007/14.12.2022 г. на МС за отказ от предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Марудниците“, участък „Марудниците-изток“ и за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от участък „Марудниците-запад“

Решение № 1007/14.12.2022 г. на МС за отказ от предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Марудниците“, участък „Марудниците...

още