Строителни материали

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 480 ОТ 13.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ЛАМБУРЛУКА“, С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИ

РЕШЕНИЕ № 480 ОТ 13.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ЛАМБУРЛУКА“, С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИ...

още

РЕШЕНИЕ № 479 ОТ 13.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “КУБРАТ“, С. МУСЕЛИЕВО, ОБЩИНА НИ

РЕШЕНИЕ № 479 ОТ 13.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “КУБРАТ“, С. МУСЕЛИЕВО, ОБЩИНА НИ...

още

Разрешение № 549 от 12.06.2020 г. за проучване на строителни материали в площ "Щъркелите-2", област Пловдив

Разрешение № 549 от 12.06.2020 г. за проучване на строителни материали в площ "Щъркелите-2", разположена в землищата на село Цалапица, община "Родопи" и село Костиево, община "Марица", област Пловдив...

още

РЕШЕНИЕ № 370 ОТ 8 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “СУВОРОВО-2“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИ

РЕШЕНИЕ № 370 ОТ 8 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “СУВОРОВО-2“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИ...

още

РЕШЕНИЕ № 371 ОТ 8 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСГРАНИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАМЪКА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩ

РЕШЕНИЕ № 371 ОТ 8 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСГРАНИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАМЪКА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩ...

още

РЕШЕНИЕ № 388 ОТ 16 ЮНИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ “НЕГОВАН“, ОБЛАСТ СОФИЯ

РЕШЕНИЕ № 388 ОТ 16 ЮНИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ “НЕГОВАН“, ОБЛАСТ СОФИЯ...

още

РЕШЕНИЕ № 294 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 13.1 ОТ РМС № 501/2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ М

РЕШЕНИЕ № 294 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 13.1 ОТ РМС № 501/2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ М...

още

РЕШЕНИЕ № 194 ОТ 23 МАРТ 2020 ГОДИНА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 194 ОТ 23 МАРТ 2020 ГОДИНА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ...

още

РЕШЕНИЕ № 191 ОТ 23 МАРТ 2020 Г. ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ “КОШАРНИК“, УЧАСТЪК “КОШ

РЕШЕНИЕ № 191 ОТ 23 МАРТ 2020 Г. ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ “КОШАРНИК“, УЧАСТЪК “КОШ...

още