Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

Разрешение № 585 от 30.01.2023 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Стояновото", област Стара Загора

Разрешение № 585 от 30.01.2023 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Стояновото", разположена в зем...

още

Решение № 83/31.01.2023 за даване на съгласие за изменение на договора за предосатвяне на концесия за добив на подземни богатства, от находище "Ливаде", Софийска област, и за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по концесията

Решение № 83/31.01.2023 за даване на съгласие за изменение на договора за предосатвяне на концесия за добив на подземни богатства, от находище "Ливаде...

още

Решение № 863 от 2.11.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ-неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали-мрамори, от находище “Делчевото - 2“, участък „Делчевото – 2 юг“, общ. Асеновград

Решение № 863 от 2.11.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ-неметални полезни изкопаеми-ин...

още

Разрешение № 565 от 19.07.2021 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека", област Хасково

Разрешение № 565 от 19.07.2021 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека", разположена на терит...

още

Разрешение № 560 от 22.04.2021 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Лили", област Пловдив

Разрешение № 560 от 22.04.2021 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Лили", разположена в землището...

още

Разрешение № 557 от 11.03.2021 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Бързей", област Хасково

Разрешение № 557 от 11.03.2021 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Бързей", разположена в землища...

още

РЕШЕНИЕ № 519 ОТ 24.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПБ – НПИ - ИМ – КАОЛИНОВА СУРОВИНА И КВАРЦОВ ПЯСЪК В КАОЛИНОВАТА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ "БЛЯН", УЧАСТЪК "VII", УЧАСТЪК "І", УЧАСТЪК "III"

РЕШЕНИЕ № 519 ОТ 24.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПБ – НПИ - ИМ – КАОЛИНОВА СУРОВИ...

още

РЕШЕНИЕ № 372 ОТ 8 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПБ – КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ДОКТОР ЙОСИФОВО“, УЧАСТЪК “СЕВЕР“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОКТОР ЙОСИФОВО, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 372 ОТ 8 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПБ – КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ ...

още

Разрешение № 542 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Макси", област Кърджали

Разрешение № 542 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Макси", разположена в землищат...

още

Разрешение № 544 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кладенчето", област София

Разрешение № 544 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кладенчето", разположена на те...

още