Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 519 ОТ 24.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПБ – НПИ - ИМ – КАОЛИНОВА СУРОВИНА И КВАРЦОВ ПЯСЪК В КАОЛИНОВАТА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ "БЛЯН", УЧАСТЪК "VII", УЧАСТЪК "І", УЧАСТЪК "III"

РЕШЕНИЕ № 519 ОТ 24.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПБ – НПИ - ИМ – КАОЛИНОВА СУРОВИ...

още

РЕШЕНИЕ № 372 ОТ 8 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПБ – КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ДОКТОР ЙОСИФОВО“, УЧАСТЪК “СЕВЕР“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОКТОР ЙОСИФОВО, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 372 ОТ 8 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПБ – КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ ...

още

Разрешение № 542 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Макси", област Кърджали

Разрешение № 542 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Макси", разположена в землищат...

още

Разрешение № 544 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кладенчето", област София

Разрешение № 544 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кладенчето", разположена на те...

още

Разрешение № 541 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Искър", област Плевен

Разрешение № 541 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Искър", разположена в землищет...

още

Разрешение № 537 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Орешница", област Кърджали

Разрешение № 537 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Орешница", разположена в земли...

още

Разрешение № 536 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Росен", област Перник

Разрешение № 536 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Росен", разположена в землищат...

още

Разрешение № 533 от 04.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кибела", област Кърджали

Разрешение № 533 от 04.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кибела", разположена в землище...

още

РЕШЕНИЕ № 757 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ “БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ“ ЕООД - СОФИЯ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НПИ – ИМ – ФЛУОРИТОВА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2

РЕШЕНИЕ № 757 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ “БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ“ ЕООД - СОФИЯ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОС...

още

Решение № 544 от 18.09.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т.2 от ЗПБ-НПИ-ИМ-Каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина, от находище "Златен дол", участъци "ІІ" и "ІІІ", Община Ветово

Решение № 544 от 18.09.2019 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т.2 от ЗПБ-НПИ-ИМ-Каолинова суровина и кварц...

още