Процедури

Доставка на рециклирана копирна хартия

Дата на обявяване: 19.01.2018
Краен срок за получаване на документи: 31.01.2018
Крайна дата за подаване на документи: 31.01.2018
Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на нерециклирана копирна хартия

Дата на обявяване: 19.01.2018
Краен срок за получаване на документи: 31.01.2018
Крайна дата за подаване на документи: 31.01.2018
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"

Дата на обявяване: 06.11.2017
Краен срок за получаване на документи: 11.12.2017
Крайна дата за подаване на документи: 11.12.2017
Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"...

още

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки

Дата на обявяване: 15.09.2017
Краен срок за получаване на документи: 25.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 25.09.2017
Покана за участие в електронна мини процедура за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. ...

още

Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел

Дата на обявяване: 25.08.2017
Краен срок за получаване на документи: 11.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 11.09.2017
Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за Министерството на енергетиката...

още

Осигуряване на самолетни билети за полети до различни дестинации

Дата на обявяване: 25.08.2017
Краен срок за получаване на документи: 11.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 11.09.2017
Осигуряване на самолетни билети за полети до различни дестинации за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката, в две обособени позиции

Дата на обявяване: 15.08.2017
Краен срок за получаване на документи: 25.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 25.09.2017
Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката, обособена позиция № 1 "Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации и ...

още

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с марката HP

Дата на обявяване: 27.06.2017
Краен срок за получаване на документи: 07.07.2017
Крайна дата за подаване на документи: 07.07.2017
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с марката HP...

още

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки

Дата на обявяване: 27.06.2017
Краен срок за получаване на документи: 07.07.2017
Крайна дата за подаване на документи: 07.07.2017
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки...

още

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили, обособена позиция 1

Дата на обявяване: 07.03.2017
Краен срок за получаване на документи: 17.03.2017
Крайна дата за подаване на документи: 17.03.2017
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили, обособена позиция 1 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане з...

още