Енергиен пазар

Филтрирай по:

Среднопретеглената годишна цена за 2019 г. за сегмент "ден напред" е 95.13 лв/МВтч

С Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. се определят условията и редът за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за изкупув...

още

Съобщение

Във връзка с необходимостта да бъдат предприети превантивни мерки срещу разпространението на коронавирус – COVID-19 в страната, Министерството на енергетиката призовава всички, които възнамеряват да к...

още