Нефт и природен газ

Филтрирай по:

Р Е Ш Е Н И Е № 357 ОТ 28 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ ПОЛЕ „ГАЛАТА“, БЪЛГАРС

Р Е Ш Е Н И Е № 357 ОТ 28 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ ПОЛЕ „ГАЛАТА“, БЪЛГАРС...

още

Решение №399 от 12.06.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗПБ – нефт и природен газ – природен газ и кондензат, от находище "Искър-запад"

Решение №399 от 12 юни 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства – нефт и природен газ – природен газ и кондензат, от н...

още

РЕШЕНИЕ № 708/17.11.2017 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД-ГР. СОФИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 708/17.11.2017 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД-ГР. СОФИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ ...

още