Инициатива на Европейската комисия за суровините

Целта на принципите на Европейския съюз за устойчиви суровини е да се съгласуват вижданията на държавите членки за устойчив добив на суровини (от проучването до периода след закриването), както и операциите по преработка в ЕС, и да се определи общата посока към целите за устойчиво развитие.

Принципи на ЕС за устойчиви суровини