Национален план за инвестиции

Информация за степента на изпълнение на "Националния план за инвестиции на Република България 2013 – 2020 г." през 2019 г.

Министърът на енергетиката представя на ЕК считано от 2014 г., ежегодно до 31 януари, обобщен доклад за изпълнението на НПИ, изготвен на базата на докладите на енергийните предприятия...

още

Информация за степента на изпълнение на "Националния план за инвестиции на Република България 2013 – 2020 г." през 2016 г.

Министърът на енергетиката представя на ЕК считано от 2014 г., ежегодно до 31 януари, обобщен доклад за изпълнението на НПИ, изготвен на базата на докладите на енергийните предприятия...

още

Информация за степента на изпълнение на "Националния план за инвестиции на Република България 2013 – 2020 г." през 2018 г.

Министърът на енергетиката представя на ЕК считано от 2014 г., ежегодно до 31 януари, обобщен доклад за изпълнението на НПИ, изготвен на базата на докладите на енергийните предприятия...

още