Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Р Е Ш Е Н И Е № 355 ОТ 28 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ОТКАЗ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – КВА

Р Е Ш Е Н И Е № 355 ОТ 28 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ОТКАЗ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – КВА...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 356 ОТ 28 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Р Е Ш Е Н И Е № 356 ОТ 28 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ...

още

РЕШЕНИЕ № 266 ОТ 21.04.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ЧИ

РЕШЕНИЕ № 266 ОТ 21.04.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ЧИ...

още

РЕШЕНИЕ № 269 ОТ 21 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ТРЕБЕЖА

РЕШЕНИЕ № 269 ОТ 21 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ТРЕБЕЖА...

още

Разрешение № 538 от 11.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Розита", област Благоевград

Разрешение № 538 от 11.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Розита", разположена в землищата на с. Плетена и с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград...

още

Разрешение № 540 от 11.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Слатина", област Благоевград

Разрешение № 540 от 11.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Слатина", разположена в землищата на с. Фъргово и с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград...

още

Разрешение № 531 от 04.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Батаклийско", обл. Пазарджик

Разрешение № 531 от 04.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Батаклийско", разположена в землищата на гр. Ветрен и с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик...

още

Разрешение № 532 от 04.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Казармата-2", област Хасково

Разрешение № 532 от 04.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Казармата-2", разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково...

още