Твърди горива

Филтрирай по:

Решение № 828 от 25.10.2022 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия за подземни богатства – въглища, във връзка с техния добив от участък „Бела вода“, на находище Пернишки въглищен басейн

Решение № 828 от 25.10.2022 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия за подземни богатства – въглища, ...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 541/06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на твърди горива – лигнитни въглища, от находище “Алдомировски въглищен басейн”, участък “Радуловци”, община Сливница, Софийска област, на “Минна компания” ЕООД - гр. София

Р Е Ш Е Н И Е № 541/06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на твърди горива – лигнитни въглища, от находище “Алдомировски въглищен басейн”...

още

Решение № 612/16.10.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗПБ – твърди горива – нефтошисти, от находище "Боров дол", община Твърдица, област Сливен, на "Мин инвест" – ЕООД, с. Боров дол

Решение № 612/16.10.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗПБ – твърди горива – нефтошисти, от н...

още

Разрешение № 401от 29.09.2014 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Балша и Балша-изток", област Софийска и област София-град

Разрешение № 401от 29.09.2014 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Балша и Балша-изток", разположена на територията на община Костинброд...

още

Решение № 855 от 03.11.2015 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на въглища от находище "Пернишки въглищен басейн"

Решение № 855 от 03.11.2015 г. За приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на въглища от находищ...

още

Разрешение №109 от 21.07.2011 г. за прехвърляне на права и задължения за търсене и проучване на твърди горива в площ "Момин брод", общини Лом, Медковец и Якимово

Разрешение №109 от 21.07.2011 г. за прехвърляне на права и задължения за търсене и проучване на твърди горива в площ "Момин брод", общини Лом, Медко...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 709/08.10.2018 г. ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на твърди горива – кафяви въглища от участък "Миньор" на находище "Бобовдолски въглищен басейн", област Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е № 709/08.10.2018 г. ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на твърди ...

още

Решение № 122/1 март 2019 година за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива – въглища, от участъ

Решение № 122/1 март 2019 година за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подзем...

още