Енергийна ефективност

Годишен отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (2014 - 2020) 2016 г.

Националният план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) 2014-2020 г. е разработен във връзка с изискванията на чл. 24 (2) от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. НДПЕЕ е изготв...

още

Годишен отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (2014 - 2020) 2015 г.

Националният план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) 2014-2020 г. е разработен във връзка с изискванията на чл. 24 (2) от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. НДПЕЕ е изготв...

още

Годишен отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (2014 - 2020) 2017 г.

Във връзка с изискванията на чл. 24, ал. 2 от Директива 2012/27/ЕС, относно енергийната ефективност, Република България разработи и представи в ЕК Национален план за действие по енергийна ефективност ...

още

Годишен отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (2014 - 2020) 2018 г.

Годишният отчет за изпълнението през 2018 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. е разработен във връзка с изискванията на чл. 24 (1) от Директива 2012/27/ЕС относно ...

още

Енергийна ефективност

Терминът "енергийна ефективност" представлява съотношението между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия....

още