Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Решение №98 от 20 февруари 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, от находище "Бунилото", община Родопи,област Пловдив

Решение №98 от 20 февруари 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства ...

още

Решение №48/28.01.2016г. за изменение на Решение № 52/2014 г. на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – гнайси, от находище "Стария даскал", област Хасково, на "Барон" ООД - Хасково

Решение №48/28.01.2016г. за изменение на Решение № 52/2014 г. на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. ...

още