Метални полезни изкопаеми

Филтрирай по:

Разрешение № 545 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Петровица-запад", област Смолян

Разрешение № 545 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Петровица-запад", разположена на територията на общините Мадан и Златоград, област Смолян...

още

Разрешение № 546 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Извор", област Бургас

Разрешение № 546 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Извор", разположена на територията на община Созопол, община Камено и община Бургас, област Бургас...

още

Разрешение № 522 от 13.12.2019 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Възел", област Кърджали

Разрешение № 522 от 13.12.2019 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Възел", разположена на териториите на община Черноочене и община Кърджали, област Кърджали...

още

Разрешение № 524 от 13.12.2019 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", област Стара Загора и област Пловдив

Разрешение № 524 от 13.12.2019 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", разположена на територията на общ. Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови, об...

още

РЕШЕНИЕ № 759 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МПИ – ОЛОВНО–ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ УЧАСТЪК “

РЕШЕНИЕ № 759 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МПИ – ОЛОВНО–ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ УЧАСТЪК “...

още

РЕШЕНИЕ № 760 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МПИ – ОЛОВНО–ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ НАХОДИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 760 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МПИ – ОЛОВНО–ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ НАХОДИЩЕ ...

още

РЕШЕНИЕ № 761 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МПИ – ОЛОВНО–ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ УЧАСТЪК “

РЕШЕНИЕ № 761 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МПИ – ОЛОВНО–ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ УЧАСТЪК “...

още

Разрешение № 506 от 13.06.2019 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Бориева-изток", област Смолян

Разрешение № 506 от 13.06.2019 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ “Бориева-изток”, разположена на територията на община Мадан, област Смолян...

още

Разрешение № 491 от 02.10.2018 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Кутел", област Пловдив и област Смолян

Разрешение № 491 от 02.10.2018 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Кутел", разположена в землищата на с. Дряново, с. Югово и гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив и с. Павел...

още

Разрешение № 489 от 19.07.2018 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Златуша", област София-град, Софийска област и област Перник

Разрешение № 489 от 19.07.2018 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Златуша", разположена на терито­рията на Столичната община, обл. София-град, общ. Драгоман, Сливница, Божу...

още