Статистика и анализи

Филтрирай по:

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България през 2019 г.

Документът е подготвен въз основа на Констативен гориво-енергиен баланс за 2018 г., който се изготвя от Министерство на енергетиката на базата на отчетна информация, предоставена от енергийните предпр...

още

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България през 2017 г.

Документът е подготвен въз основа на Констативен гориво-енергиен баланс за 2016 г., който се изготвя от Министерство на енергетиката на базата на отчетна информация, предоставена от енергийните предпр...

още

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България през 2016 г.

Документът е подготвен въз основа на Констативен гориво-енергиен баланс за 2015 г., който се изготвя от Министерство на енергетиката на базата на отчетна информация, предоставена от енергийните предпр...

още

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България през 2015 г.

Документът е подготвен въз основа на Констативен гориво-енергиен баланс за 2014 г., който се изготвя от Министерство на енергетиката на базата на отчетна информация, предоставена от енергийните предпр...

още