Минни отпадъци

Филтрирай по:

Управление на минните отпадъци

Разрешително № 5/21.06.2019 г. за управление на минни отпадъци в съоръжение от категория "А” – насипища при Рудничен комплекс, "Елаците-Мед" АД...

още

Разрешение № 465 от 28.02.2017 г. за проучване на минни отпадъци в площ "Северозападно насипище", област Пазарджик

Разрешение № 465 от 28.02.2017 г. за проучване на минни отпадъци в площ "Северозападно насипище", разположена на територията на община Златица, област Софийска и община Панагюрище, област Пазарджик...

още

Разрешение № 453 от 15.04.2016 г. за проучване на минни отпадъци в площ "Баритна мина Стара Загора", област Стара Загора

Разрешение № 453 от 15.04.2016 г. за проучване на минни отпадъци в площ "Баритна мина Стара Загора", разположена в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора...

още

Управление на минните отпадъци

Разрешително № 2/01.08.2014 г. за управление на минни отпадъци в съоръжение от категория "А” – насипища при Рудничен комплекс, „Елаците-Мед” АД...

още

Управление на минните отпадъци

Операторите на съоръжения за минни отпадъци, както и всички физически или юридически лица, в чието държане се намират съоръжения за минни отпадъци, и от чиято дейност се образуват минни отпадъци, пред...

още