Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Решение № 611 от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства–скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище "Караджейка", област Хасково, на "Булгнайс" –ООД, Ивайловград

Решение № 611 от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства–скалноо...

още

Решение № 589 от 4 август 2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалноoблицовъчни материали – пясъчници, от находище "Слави", разположено в землището на с. Зайчари, община Сливен, област Сливен, на "Слави" ЕООД, Сливен

Решение № 589 от 4 август 2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалноoблицовъчни материали – пясъчници, от находище "С...

още

Решение № 586 от 03.08.2015 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Ирма", община Мездра, област Враца, на "Конструктинг" – ООД, София

Решение № 586 от 03.08.2015 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Ирма"...

още

Решение № 11/06.01.2017 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – варовици, чрез добив от находище "Царевец", област Враца, на "Балканстон" ЕООД, гр.София

Решение № 11/06.01.2017 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за подземни природ...

още

Решение № 639 от 12 септември 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гранодиорити, от находище "Лиляново", участък "Тремощица", община Сандански, област Благоевград

Решение № 639 от 12 септември 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали-– гранодиорити, от нахо...

още