Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 248 от 19.03.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми – медни руди, от находище "Цар Асен-2", община Пазарджик, област Пазарджик

отпечатай тази страница