Метални полезни изкопаеми

Филтрирай по:

Р Е Ш Е Н И Е № 540/06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – медни руди с попътни компоненти от молибден и злато, от находище "Прохорово", участък "Прохорово", област Ямбол и област Сливен, на "ПРОХОРОВО МАЙНИНГ"

Р Е Ш Е Н И Е № 540/06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – медни руди с попътни компоненти от молибден и з...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 271 от 13 май 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "ДЖУРКОВО", ОБЛАСТ ПЛОВДИВ,

Р Е Ш Е Н И Е № 271 от 13 май 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ...

още

Разрешение № 467 от 28.02.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Тинтява", област Хасково, област Кърджали

Разрешение № 467 от 28.02.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Тинтява", разположена на територията на община Ивайловгр...

още

Решение № 917/01.11.2016 г. за констатиране неизпълнение на условието за влизане в сила на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, от находище "Кремиковци"

Решение № 917/01.11.2016 г. за констатиране неизпълнение на условието за влизане в сила на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни б...

още

РЕШЕНИЕ №1041/05.12.2016 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение и допълнение на договор за предоставяне на концесия за подземни богатства – златосъдържащи руди, чрез добив от находище "Чала", област Хасково,"Горубсо Кърджали"

РЕШЕНИЕ №1041/05.12.2016 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение и допълнение на договор за предоставяне на концесия за п...

още

Разрешение № 452 от 06.04.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Ярило", област Кърджали

Разрешение № 452 от 06.04.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още

Разрешение № 451 от 06.04.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Лада", област Кърджали

Разрешение № 451 от 06.04.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още