Метални полезни изкопаеми

Филтрирай по:

Решение № 637 от 21.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище "Милин камък", община Брезник, област Перник, на "Трейс Рисорсиз" ЕООД, София

Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – метални поле...

още

Разрешение № 4009 от 25.09.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Русана", област Кърджали и област Смолян

Разрешение № 4009 от 25.09.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Русана", разположена на територията на община Кирково, ...

още

Разрешение № 387 от 09.06.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Момина могила", област Монтана и област София

Разрешение № 387 от 09.06.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Момина могила", разположена на територията на община Гео...

още