Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 68 от 25.01.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – оловно-цинкови руди чрез добив от находище “Говедарника“ (“Дружба“), област Пловдив

отпечатай тази страница