Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

Разрешение № 350 от 09.08.2013 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Ружица", област Плевен

Разрешение № 350 от 09.08.2013 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми–индустриални минерали в площ "Ружица", разположена на територията на общ...

още

Заповед № РД-16-545/08.04.2013 г. за прекратяване на производството по предоставянето на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кралево", община Стамболово, област Хасково

По повод провеждана съгласувателна процедура на основание чл. 26 от ЗПБ, в МИЕТ е постъпило писмо с вх. № Е-91-00-54/21.03.2012 г., с което Министерст...

още

Разрешение №334 от 27.02.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Бояджик", област Ямбол

Разрешение №334 от 27.02.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Бояджик", разположена на терито...

още

Разрешение №317 от 13.12.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Дребошака", област Стара Загора

Разрешение №317 от 13.12.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Дребошака", разположена на територията на...

още

Разрешение №312 от 31.10.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Поляна", обл. Ямбол

Разрешение №312 от 31.10.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Поляна", разположена в землищат...

още

Разрешение №311 от 25.10.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ "Кошарата", област Монтана

Разрешение №311 от 25.10.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ "Кошарата", разположена в земли...

още

Разрешение №261 от 12.07.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Блян", област Русе

Разрешение №261 от 12.07.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Блян", общини Русе и Ветово, об...

още

Разрешение №236 от 14.05.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Арачал", област Добрич

Разрешение №236 от 14.05.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Арачал", с. Зърнево, с. Орляк, ...

още

Разрешение №233 от 7.05.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Дълбоки дол", област Враца

Разрешение № 233 от 7.05.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Дълбоки дол", с. Буковец, с. Върбица и с....

още