Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

Разрешение № 460 от 17.10.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Трънливата нива", област Велико Търново

Разрешение № 460 от 17.10.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Трънливата нива", разположена в землищата на село Бойковци и село Константин, об...

още

Решение № 945/10.11.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – органогенни варовици, от нах

Решение № 945/10.11.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – органогенни варовици, от нах...

още

Разрешение № 459 от 14.07.2016 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Бикчията", гр. Симеоновград

Разрешение № 459 от 14.07.2016 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Бикчията", разположена в землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасков...

още

Разрешение № 457 от 14.07.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Балабан-3", област Кърджали и област Хасково

Разрешение № 457 от 14.07.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Балабан-3", разположена на твериторията на община Крумовград, област Кърджали и об...

още

РЕШЕНИЕ № 320/11.05.2018 Г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на индустриални минерали – баритна суровина, от находище "

РЕШЕНИЕ № 320/11.05.2018 Г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на индустриални минерали – баритна суровина, от находище „...

още

Решение № 219/29.03.2016 г. за изменение и допълнение на РМС № 622 от 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – пясъци, годни за шихтоване на меден концентрат, от н

Решение № 219/29.03.2016 г. за изменение и допълнение на РМС № 622 от 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – пясъци, годни за шихтоване на меден концентрат, от н...

още

Разрешение № 446 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Голямата нива", област Шумен

Разрешение № 446 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Голямата нива", разположена в землищата на село Изгрев, община Венец и село Климен...

още

Разрешение № 443 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кладенчево", област Варна

Разрешение № 443 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кладенчево", разположена в землищата на село Крумово и село Ботево, община Аксаков...

още

Решение №132/26.02.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2 от ЗПБ– неметални полезни изкопаеми – кварц-каолинова суровина, от находище "Колобър", участък

Решение №132/26.02.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2 от ЗПБ– неметални полезни изкопаеми – кварц-каолинова суровина, от находище "Колобър", участък ...

още

Разрешение № 423 от 28.12.2015 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Миломир", област Софийска

Разрешение № 423 от 28.12.2015 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Миломир", разположена на територията на община Драгоман, област Софийска...

още