Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

Разрешение №195 от 29.02.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Бабината поляна", област Пловдив

Разрешение №195 от 29.02.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Бабината поляна", с. Труд, община Марица,...

още

Разрешение №176 от 24.01.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Новата Юрта", община Перущица и община Родопи

Разрешение №176 от 24.01.2012 г. за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ в площ "Новата Юрта", община Перущица и община Родопи...

още

Разрешение №152 от 10.11.2011 г. за проучване на подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Слатинските поляни"

Разрешение №152 от 10.11.2011 г. за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от ЗПБ в площ "Слатинските поляни", с. Слатина, общ. Карлово,...

още