Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

Разрешение № 519 от 09.04.2019 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Раюв камък", обл. Велико Търново

Разрешение № 519 от 09.04.2019 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ “Раюв камък”, разположена в землищата на с. Тодювци, с. Буйновци и гр. Елена, общ...

още

Разрешение № 501 от 09.04.2019 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Теди", област Плевен

Разрешение № 501 от 09.04.2019 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Теди", разположена в землището на с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен...

още

Решение №1042/05.12.2016 г. за приемане на отправено от "Ватия холдинг" АД - гр. София, предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на доломити от находище "Малък Гайтано

Решение №1042/05.12.2016 г. за приемане на отправено от "Ватия холдинг" АД - гр. София, предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на доломити от находище "Малък Гайтано...

още

РЕШЕНИЕ № 472 от 2 август 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ М

РЕШЕНИЕ № 472 от 2 август 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ М...

още

РЕШЕНИЕ № 824 ОТ 31.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НПИ – ИМ – КВАРЦ ЗА КВАРЦОВО СТЪКЛО - ПОДЗЕМНО БОГА

РЕШЕНИЕ № 824 ОТ 31.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НПИ – ИМ – КВАРЦ ЗА КВАРЦОВО СТЪКЛО - ПОДЗЕМНО БОГА...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 477/09.07.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - кварц-каолинова суровина, от находище "Балабана", участък "Източно гнездо" и участък "Западно гнездо",общ

Р Е Ш Е Н И Е № 477/09.07.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - кварц-каолинова суровина, от находище "Балабана", участък "Източно гнездо" и участък "Западно гнездо",общ...

още

Разрешение № 484 от 15.06.2018 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Хриси", обл. Кърджали

Разрешение № 484 от 15.06.2018 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Хриси", разположена в землището на с. Мост, общ. Кърджали, обл. Кърджали...

още

РЕШЕНИЕ № 98/16.02.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък "Север" и участък "Запад",общин

РЕШЕНИЕ № 98/16.02.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък "Север" и участък "Запад",общин...

още

РЕШЕНИЕ № 92/26.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини и зеолити, от находище "Ралица, Участък 1 и Участък 2",област

РЕШЕНИЕ № 92/26.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини и зеолити, от находище "Ралица, Участък 1 и Участък 2",област...

още

РЕШЕНИЕ № 220/21.04.2017 г. за приемане на предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на каолинова суровина и кварцови пясъци, от находище "Вятово" – участъци IV, V и VII

РЕШЕНИЕ № 220/21.04.2017 г. за приемане на предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на каолинова суровина и кварцови пясъци, от находище "Вятово" – участъци IV, V и VII...

още