Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 307 от 27 май 2019 година ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "СТАНЕВИ НИВИ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩ

РЕШЕНИЕ № 307 от 27 май 2019 година ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗ...

още

РЕШЕНИЕ № 269 от 13 май 2019 година ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЯБЛАНИЦА", ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 269 от 13 май 2019 година ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗ...

още

РЕШЕНИЕ № 270 от 13 май 2019 година ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "НАНОВИЦА", ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ Л

РЕШЕНИЕ № 270 от 13 май 2019 година ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗ...

още

РЕШЕНИЕ № 258 от 8 май 2019 година ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КОБИЛИНО", У

РЕШЕНИЕ № 258 от 8 май 2019 година ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1,...

още

РЕШЕНИЕ № 259 от 8 май 2019 година ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЧНИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КИРЧЕВО", ОБЩИНА УГЪРЧИН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, СКЛЮЧЕН НА 16 АВГУСТ 20

РЕШЕНИЕ № 259 от 8 май 2019 година ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪ...

още

РЕШЕНИЕ № 220 от 19 април 2019 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ПОКРОВАН", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКР

РЕШЕНИЕ № 220 от 19 април 2019 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТ...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 213 от 18 април 2019 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЕНДЖИ-СЕВЕР", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.

Р Е Ш Е Н И Е № 213 от 18 април 2019 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 904/11.12.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище "Скрибин", община Сатовча, област Благоевград, на "МИЛДЕТ ШИШКОВ – ЗСНМ" ЕООД

Р Е Ш Е Н И Е № 904/11.12.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище "Скри...

още