Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 372 ОТ 8 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПБ – КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ДОКТОР ЙОСИФОВО“, УЧАСТЪК “СЕВЕР“, РАЗПОЛОЖЕНО В

РЕШЕНИЕ № 372 ОТ 8 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПБ – КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ДОКТОР ЙОСИФОВО“, УЧАСТЪК “СЕВЕР“, РАЗПОЛОЖЕНО В ...

още

Разрешение № 542 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Макси", област Кърджали

Разрешение № 542 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Макси", разположена в землищата на село Седловина и село Панчево, община Кърджал...

още

Разрешение № 541 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Искър", област Плевен

Разрешение № 541 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Искър", разположена в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен...

още

Разрешение № 544 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кладенчето", област София

Разрешение № 544 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кладенчето", разположена на територията на общините Елин Пелин, Горна Малина и М...

още

Разрешение № 536 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Росен", област Перник

Разрешение № 536 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Росен", разположена в землищата на с. Стефаново, с. Друган и с. Кондофрей, общин...

още

Разрешение № 537 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Орешница", област Кърджали

Разрешение № 537 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Орешница", разположена в землището на с. Орешница, община Кърджали, област Кърдж...

още

Разрешение № 533 от 04.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кибела", област Кърджали

Разрешение № 533 от 04.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кибела", разположена в землището на село Бащино, община Кърджали, област Кърджал...

още

РЕШЕНИЕ № 757 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ “БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ“ ЕООД - СОФИЯ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НПИ – ИМ – ФЛУОРИТО

РЕШЕНИЕ № 757 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ “БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ“ ЕООД - СОФИЯ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НПИ – ИМ – ФЛУОРИТО...

още

Решение № 544 от 18.09.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т.2 от ЗПБ-НПИ-ИМ-Каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина, от находище "Злат

Решение № 544 от 18.09.2019 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т.2 от ЗПБ-НПИ-ИМ-Каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина, от находище "Злат...

още

РЕШЕНИЕ № 518 ОТ 27 АВГУСТ 2019 ГОДИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ М

РЕШЕНИЕ № 518 ОТ 27 АВГУСТ 2019 ГОДИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ М...

още