Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 425/26.06.2018 г. ЗА предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи - юг", участък "Запад" и участък "Изток", община Мездра, област Враца, на "Маронас" ООД - Враца

РЕШЕНИЕ № 425/26.06.2018 г. ЗА предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи - юг", участък "Запад" и участък "...

още

Решение № 728/27.11.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Равнище – 2", участъци "Централен" и "Източен", област Враца, на "Йотов стоун" ЕООД

Решение № 728/27.11.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – ва...

още

Решение № 218/21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Кошарите", участък "Запад", разположено в землищeто на с. Върбешница, община Мездра, на "Токсан" ООД, гр. Враца

Решение № 218/21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Кошарите", участък "Запад", р...

още

Решение № 60/20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище "Бойчовата круша", участъци "Бойчовата круша – изток" и "Бойчовата круша – запад", област Хасково, на "СМС – Родопи" ООД, София

Решение № 60/20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище "Бойчовата круша", участъци ...

още

Решение № 59/20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – туфи, от находище "Сулица-1", участък "Сулица-1-Юг" и участък "Сулица-1-Север",област Кърджали, на "Гугуланови" – ООД, Кърджали

Решение № 59/20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – туфи, от находище "Сулица-1", участък "Сулица-1-Юг" и...

още