Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

План за действие при извънредни ситуации за гарантиране сигурността на доставките на природен газ на Република България

отпечатай тази страница