Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Решение № 342 от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – амфиболови гнайси, от находище “Беслен“, община Хаджидимово, област Благоевград на “Илинда“ ЕООД

Решение № 342 от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали –...

още

Решение № 975 от 31.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище "Раденка", участъци ”Урвата“, ”Лозята“ и ”Кавака“, с. Крушево, община Гърмен

Решение № 975 от 31.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали –...

още

Решение № 771 от 26.10.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства –варовици, от находище “Върбешница“, област Враца и за отправяне на предложение до концесионера

Решение № 771 от 26.10.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни б...

още

Решение № 770 от 26.10.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - варовици, от находище “Горна Кремена“, област Враца и за отправяне на предложение до концесио

Решение № 770 от 26.10.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни б...

още