Строителни материали

Филтрирай по:

Разрешение № 530 от 20.12.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Вельов камък", обл. Благоевград

Разрешение № 530 от 20.12.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Вельов камък", разположена в землищата на с. Клисура и с. Дренково, общ. Благоевград, обл. Благоевград...

още

РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 20.01.2020 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ, ОТ НАХО

РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 20.01.2020 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ, ОТ НАХО...

още

РЕШЕНИЕ № 16 ОТ 13.01.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "МЕЧТА", С. КЪНЧЕВО И С. ЧЕР

РЕШЕНИЕ № 16 ОТ 13.01.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ “МЕЧТА“, С. КЪНЧЕВО И С. ЧЕР...

още