Твърди горива

Филтрирай по:

Р Е Ш Е Н И Е № 709/08.10.2018 г. ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на твърди горива – кафяви въглища от участък "Миньор" на нах

Р Е Ш Е Н И Е № 709/08.10.2018 г. ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на твърди горива – кафяви въглища от участък "Миньор" на нах...

още

Решение № 122/1 март 2019 година за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за по

Решение № 122/1 март 2019 година за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за по...

още

РЕШЕНИЕ № 66/от 02.02.2018 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на кафяви въглища, от находище "Ораново", област Благоевград, от

РЕШЕНИЕ № 66/от 02.02.2018 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на кафяви въглища, от находище "Ораново", област Благоевград, от...

още