Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Становище по екологична оценка № 3-2/2023 г., за изменение и допълнение на програма "Развитие на регионите 2021-2027 г.", включващо нови приоритети, разработени чрез териториалните планове за справедлив преход

отпечатай тази страница