Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и по оценка за съвместимост, по отношение на проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на РБ и проекта на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата

С решение № 2-П/2024г. на министъра на околната среда и водите се прекратява процедурата по екологична оценка, в т.ч и по оценка за съвместимост за проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030г. с хоризонт до 2050г. и проекта на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата на Република България до 2030г. с хоризонт 2050г.

отпечатай тази страница