Твърди горива

Филтрирай по:

Р Е Ш Е Н И Е № 541/06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на твърди горива – лигнитни въглища, от находище “Алдомировски въглищен басейн”, участък “Радуловци”, община Сливница, Софийска о

Р Е Ш Е Н И Е № 541/06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на твърди горива – лигнитни въглища, от находище “Алдомировски въглищен басейн”, участък “Радуловци”, община Сливница, Софийска о...

още

Решение № 612/16.10.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗПБ – твърди горива – нефтошисти, от находище "Боров дол", община Твърдица, област Сливе

Решение № 612/16.10.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗПБ – твърди горива – нефтошисти, от находище "Боров дол", община Твърдица, област Сливе...

още

РЕШЕНИЕ № 972/14.11.2016 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Концесионен договор за добив на въглища от находище "Боров дол", сключен на 06.12.2005 г. между Министе

РЕШЕНИЕ № 972/14.11.2016 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Концесионен договор за добив на въглища от находище "Боров дол", сключен на 06.12.2005 г. между Министе...

още

Разрешение № 401от 29.09.2014 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Балша и Балша-изток", област Софийска и област София-град

Разрешение № 401от 29.09.2014 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Балша и Балша-изток", разположена на територията на община Костинброд, област Софийска и община Столична, област София-...

още

Решение № 855 от 03.11.2015 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на въглища от находище "Пернишки въглищен басейн"

Решение № 855 от 03.11.2015 г. За приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на въглища от находище "Пернишки въглищен басейн", област Перник, на "М...

още

Разрешение №358 oт 05.12.2013 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Бенжамен", обл. Видин

Разрешение №358 oт 05.12.2013 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Бенжамен", разположена в землищата на с. Воднянци, с. Дълго поле, с. Карбинци, с. Костичовци, общ. Димово, обл. Видин ...

още

Разрешение №328 от 29.01.2013 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Чуката", област Стара Загора

Разрешение №328 от 29.01.2013 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Чуката", разположена на територията на общини Гурково, Мъглиж и Николаево, област Стара Загора ...

още

Разрешение №109 от 21.07.2011 г. за прехвърляне на права и задължения за търсене и проучване на твърди горива в площ "Момин брод", общини Лом, Медковец и Якимово

Разрешение №109 от 21.07.2011 г. за прехвърляне на права и задължения за търсене и проучване на твърди горива в площ "Момин брод", общини Лом, Медковец и Якимово, област Монтана...

още