Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ И МРРБ предлагат за консултации доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на програма "Развитие на регионите 2021-2027г." и на териториални планове за справедлив преход

отпечатай тази страница