Процедури

Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 15.05.2019
Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката...

още

Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитна стена Cisco ASA и подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер F-secure за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 28.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 05.04.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2019
Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитна стена Cisco ASA и подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер F-secure за нуждите на Министерството на...

още

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 19.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 06.03.2019
Крайна дата за подаване на документи: 06.03.2019
Рамково споразумение № СПОР-21/27.11.2018 г. с предмет "Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили", обособена позиция № 2 "Дост...

още

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)

Дата на обявяване: 01.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 11.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 11.02.2019
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки

Дата на обявяване: 01.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 11.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 11.02.2019
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 13.12.2018
Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекции ПРКК и СЕУКС към Министерството на енергетиката...

още

Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Micro Focus и абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на комплексната информационна система базирана на програмни продукти на Novell OES2/OES11

Дата на обявяване: 26.10.2018
Краен срок за получаване на документи: 19.11.2018
Крайна дата за подаване на документи: 19.11.2018
Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Micro Focus и абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на комплексната информационна система базирана на програмни продукти на Novell OES2/OES1...

още

Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 12.10.2018
Краен срок за получаване на документи: 16.11.2018
Крайна дата за подаване на документи: 16.11.2018
Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"

Дата на обявяване: 14.06.2018
Краен срок за получаване на документи: 27.06.2018
Крайна дата за подаване на документи: 27.06.2018
Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет "Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"...

още

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 03.05.2018
Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката...

още