Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на тонери с марката Xerox

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019

Покана и приложения (12.06.2019 г.)

Доклад и протокол (12.07.2019 г.)

Решение (12.07.2019 г.)

Договор (26.08.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 22.08.2019 г., публикувано на 26.08.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (26.04.2021 г.)