Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Становища на АОП по запитвания

Запитване до АОП с изх. №Т 12-00-359 от 29.09.2014 г. 06 ноември 2014 Запитване от Министерството на икономиката и енергетиката до АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от Закона за обществените поръчки Запитване до АОП с изх. №Т 12-00-359 от 29.09.2014 г.

Становище на АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от ЗОП (вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г.) 06 ноември 2014 Становище на АОП с вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г. Становище на АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от ЗОП (вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г.)