Разпродажба на активи

Филтрирай по:

Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 25.08.2021
Ликвидаторът на „Българска нефтена компания” ЕООД (л) обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството...

още

Продажба на активи собственост на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград

Дата на обявяване: 01.06.2021
Ликвидаторът на на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 29.03.2021
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л) гр. София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на "Мина Маришки басейн" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 02.11.2020
Ликвидаторът на "Мина Маришки басейн" ЕООД (л) обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи собственост на дружеството...

още

Разпродажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 01.10.2020
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л), гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 01.10.2020
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л) гр. София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 22.07.2020
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л) обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи находящи се в землището на гр. Плевен, с. Елешнища, община Разлог, област Благоевград и гр. С...

още

Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 22.07.2020
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи находящи се в землището на с. Смоляновци, област Монтана и с. Церово, община Своге...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 02.01.2020
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Елешница, Община Разлог, Благоевградска област и в землището на гр. Смолян...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 02.01.2020
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Смоляновци, Област Монтана и с. Церово, Община Своге, Софийска област...

още