Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки

Дата на обявяване: 01.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 11.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 11.02.2019

Покана и приложения (01.02.2019 г.)

Доклад и протокол (21.02.2019 г.)

Решение (21.02.2019 г.)

Договор (19.04.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 18.04.2019 г., публикувано на 19.04.2019 г.)

Обявление за приключил договор /16.05.2019 г./