Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЗБ-1", област Видин и област Монтана

Дата на обявяване: 27.01.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЗБ-1", разположена на територията на общини Чупрене и Белогр...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжево Конаре", област Пловдив

Дата на обявяване: 24.01.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжево Конаре", разположена на територията на община Калояново, област Пло...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Богданово - север", област Бургас

Дата на обявяване: 03.01.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Богданово - север", разположена на територията на община Средец, област Бу...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Роса", обл. Благоевград

Дата на обявяване: 23.12.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Роса", разположена в землището на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Ауста", област Кърджали

Дата на обявяване: 04.11.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Ауста", разположена на територията на община Момчилград, обл...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ликудата", област Хасково

Дата на обявяване: 14.10.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ликудата", разположена на територията на община Ивайловград, област...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Каменитец", област Перник

Дата на обявяване: 30.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Каменитец", разположена на територията на община Брезник, об...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Коко", Софийска област

Дата на обявяване: 30.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Коко", разположена в землищата на с. Мирково и с. Смолско, община Мирково,...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Еплика", област Хасково

Дата на обявяване: 26.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Еплика", разположена на територията на община Минерални бани...

още

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ширините", област Благоевград

Дата на обявяване: 16.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ширините", разположена в землищата на с. Крибул, с. Сатовча и с. Фъ...

още