Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 19.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 06.03.2019
Крайна дата за подаване на документи: 06.03.2019

Покана и приложения (19.02.2019 г.)

Доклад и протокол (18.03.2019 г.)

Решение (18.03.2019 г.)

Договор (03.05.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 02.05.2019 г., публикувано на 03.05.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка (03.08.2021 г.)