Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 15.05.2019

Решение (15.05.2019 г.)

Договор (02.09.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 30.08.2019 г., публикувано на 02.09.2019 г.)