Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)

Дата на обявяване: 01.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 11.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 11.02.2019

Покана и приложения (01.02.2019 г.)

Доклад и протокол (21.02.2019 г.)

Решение (21.02.2019 г.)

Договор (01.04.2019 г.)

Обявление за възлагане (изпратено на 27.03.2019, публикувано на 29.03.2019 г.)

Обявление за приключил договор /16.05.2019 г./