Процедури

Доставка на канцеларски материали

Дата на обявяване: 24.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 09.05.2018
Крайна дата за подаване на документи: 09.05.2018
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 13.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 23.04.2018
Крайна дата за подаване на документи: 23.04.2018
Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 12.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 25.04.2018
Крайна дата за подаване на документи: 25.04.2018
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Осигуряване на самолетни билети за полети до различни дестинации

Дата на обявяване: 25.08.2017
Краен срок за получаване на документи: 11.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 11.09.2017
Осигуряване на самолетни билети за полети до различни дестинации за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел

Дата на обявяване: 25.08.2017
Краен срок за получаване на документи: 11.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 11.09.2017
Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за Министерството на енергетиката...

още

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуващата система "Управление на човешките ресурси и контрол на достъпа и работното време" в Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 11.01.2017
Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуващата система „Управление на човешките ресурси и контрол на достъпа и работното време“ в Министерството на енергетиката...

още