Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Процедури

Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Micro Focus и абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на комплексната информационна система базирана на програмни продукти на Novell OES2/OES11

Дата на обявяване: 26.10.2018
Краен срок за получаване на документи: 19.11.2018
Крайна дата за подаване на документи: 19.11.2018
Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Micro Focus и абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на комплексната информационна система базирана на програмни продукти на Novell OES2/OES1...

още

Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 12.10.2018
Краен срок за получаване на документи: 16.11.2018
Крайна дата за подаване на документи: 16.11.2018
Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"

Дата на обявяване: 14.06.2018
Краен срок за получаване на документи: 27.06.2018
Крайна дата за подаване на документи: 27.06.2018
Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет "Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"...

още

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 03.05.2018
Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката...

още

Доставка на канцеларски материали

Дата на обявяване: 24.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 09.05.2018
Крайна дата за подаване на документи: 09.05.2018
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 13.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 23.04.2018
Крайна дата за подаване на документи: 23.04.2018
Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 12.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 25.04.2018
Крайна дата за подаване на документи: 25.04.2018
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуващата система "Управление на човешките ресурси и контрол на достъпа и работното време" в Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 11.01.2017
Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуващата система „Управление на човешките ресурси и контрол на достъпа и работното време“ в Министерството на енергетиката...

още