Контакти

Министерство на енергетиката на Република България

София, 1000, ул. "Триадица" 8
ЕИК 176789460
Тел.: +359 2 9263 152
Факс: +359 2 980 76 30
E-mail: e-energy@me.government.bg

Форма за обратна връзка