Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 13.12.2018

Решение (13.12.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 22.02.2019 г., публикувано на 25.02.2019 г.)

Договор (25.02.2019 г.)

Обявление за приключен договор за обществена поръчка (19.04.2021 г.)