Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитна стена Cisco ASA и подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер F-secure за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 28.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 05.04.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2019

Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитна стена Cisco ASA и подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер F-secure за нуждите на Министерството на енергетиката“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитна стена Cisco ASA 5525-X за срок от 3 (три) години", Обособена позиция № 2 "Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за сървъри, работни станции и преносими компютри на софтуерния продукт F-secure Business Suite за 250 потребителя за срок от 3 (три) години", Обособена позиция № 3 "Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за защита на електронната поща на софтуерния продукт F-secure Inbound Protection за 225 потребителя за срок от 3 (три) години"

Решение и обявление (изпратени на 28.02.2019 г., публикуван на 05.03.2019 г.)

Документация (05.03.2019 г.)

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (10.04.2019 г.)

Доклад и протоколи (23.04.2019 г.)

Решение (23.04.2019 г.)

Договор ОП 1 (03.06.2019 г.)

Договор ОП 2 (03.06.2019 г.)

Договор ОП 3 (03.06.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 29.05.2019 г., публикувано на 03.06.2019 г.)